Aktiviteter

Når vi leger med Helene herhjemme, er det som regel i nogle faste/kendte rammer. Da Helene var mindre, brugte vi som regel små sanglege med indlagt fyskisk aktivitet og tegn. Til inspiration har vi beskrevet nogle af sanglegene. Se dem ved at klikke nedenfor. Nu er vi begyndt også at lave lege, der dels er inspireret af Helenes "udviklingstrin" dels er inspireret af bogen "Autisme og leg".

Ved sanglegene ville vi gerne have vist dig tegn og givet dig mulighed for at høre melodierne, men så langt er vi altså ikke kommet endnu.