Foreninger

Vi er - som følge af Helenes handicap - medlem af følgende foreninger:

LUMA - landsforeningen for udviklingshæmmede med autisme:

LUMA er en nystiftet forening.

Landsforeningen LEV:

Indtil nu har vi især haft glæde af at læse foreningens medlemsblad, der udkommer 10 gange årligt. Vi læser også amtsforeningnes blad. Vi har læst om forskellige handicaps og om udviklingshæmmedes vilkår i bred forstand, hvilket bl.a. har gjort, at vi har kunnet fortælle andre om, hvilke muligheder man har.

Landsforeningen Autisme: