Tilbud og muligheder

Der er til handicappede og deres familier mange tilbud og muligheder. Vi har selv måttet være opsøgende på nogle af mulighederne - andre er vi blevet gjort opmærksomme på af professionelle mennesker, der giver mere end de fleste. Det skal ikke være en hemmelighed, at nogle tilbud har vi haft svært ved at tage i mod ("Vi kan klare os selv" tanken) - fx faldt det os ikke helt naturligt at skulle have en sagsbehandler i kommunen, og vi var længe om at tage imod tilbud om aflastning.

Der er sikkert mange tilbud og muligheder vi ikke har hørt om endnu, men her er nogle af dem vi har benyttet/benytter:

Småbørnstilbuddet på Taxvej:

Desværre kan man kun komme i småbørnstiluddet i 3 år - og det har vi været. Vi har været utroligt glade for at deltage i dette tilbud for forældre og børn med kontakt- og kommunikationsvanskeligheder - og vi drager stadig stor nytte af at have deltaget. Vi startede da Helene var godt et år. Det var et af ugens højdepunkter, når vi tog af sted til Skolen på Taxvej for der i tre timer at lege og være sammen med Helene og de øvrige børn og deres forældre. Det fungerer sådan, at man de to første år kommer en gang om ugen, og derefter i et år kommer hver anden uge.

Det er en gruppe af amtets speciallærere, talepædagoger og fysioterapeuter m.v., der tager sig af os, opmuntrer og kommer med forslag til lege, osv. Der arbejdes med totalkommunikation, dvs. der bruges tegn til tale, pictogrammer, bliss, fotos og konkreter. Der køres med to aktiviteter pr. gang - adskilt af en pause - og der sluttes af med spisning. Man deltager i de samme aktiviteter fem eller seks gange, og derefter er der forældremøde, hvor der evalueres og kommes med forslag til nye aktiviteter. Helene har prøvet en masse ting, bl.a. at lege med faldskærm, hoppe i trampolin, "spille" computer, lege med vand, rutsche og gynge. Som skrevet var vi alle meget glade for at komme der, og det har givet hele familien en god balast for det videre arbejde med Helene.

Småbørnstilbuddet på Taxvej henvender sig til forældre (primært fra Københavns amt) med spæd- og småbørn med handicap, hvor familien har vanskeligheder på kontakt- og kommunikationsområdet. Børnene skal helst være under 1 år ved optagelsen. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til pædagogisk koordinator Tina Harmon, Københavns Amt, Tale- og Høreinstituttet, Rygårds Alle 45, 2900 Hellerup - telefon 45 83 31 31.

Snoezelhuset i Helsingør:

Vi besøgte i1999/2000 det daværende Snoezelhus i Helsingør ca. en gang om måneden. Der findes forskellige Snoezelhuse rundt om i landet. Snoezelhuset i Helsingør var et "sansehus", hvor der var forskellige rum med forskellige sanseoplevelser. Der var blandt andet:

I alle rummene var der også musikanlæg. Vi har haft meget glæde af Snoezelhuset, hvor vi fik en meget god, nær og afslappet kontakt med Helene. Snoezelhuset lukkede desværre, men skulle være genåbnet et andet sted i området. Vi har også hørt om et Snoezelhus i Vangede.

Hjælpemidler:

Vi har lånt en BigMac-trykknap, som kan bruges til mange ting. Vi har med held brugt den til at indsynge en kort sang, der så blev afspillet hver gang, Helene trykkede på knappen. Desuden brugte vi den, når vi læste bøger, således at vi først læste videre i bogen, når Helene trykkede på knappen, der så afspillede en relevant tekst. Knappen kan også bruges til at aktivere batteridrevet legetøj.

Vi har også lånt en talemaskine, som Helene brugte en del i børnehaven og herhjemme i begrænset omfang. Nu bruger vi den kun herhjemme, idet skolen ikke bruger den til hende – endnu.

Kommunens legetek:

På legeteket har vi haft lånt forskelligt legetøj til Helene. Det er en fordel at kunne låne noget legetøj og få det "afprøvet" (Har det barnets interesse, og kan barnet bruge det?), inden man eventuelt køber det.

Nedsat tid:

Vi har iht. Servicelovens § 29 fået bevilget tabt arbejdsfortjeneste i op til ti timer om ugen, så Charlotte kun behøver at arbejde 27 timer. For tiden arbejder hun dog 30 timer, da hendes arbejdsgiver ikke kan undvære hendes arbejdskraft i flere timer. Det giver noget luft for hele familien i dagligdagen, giver os mulighed for at tage os ekstra af Helene og gør det muligt at tage imod Helene, når hun kommer hjem fra specialskolen. Vi får bevilget den nedsatte tid for et år ad gangen.

Specialbørnehave:

Helene fik en plads i en af amtets specialbørnehaver, da hun var 14 måneder, og der har hun været meget glad for at være. Hun blev hentet af en bus om morgenen, og blev afleveret igen midt på eftermiddagen. Hun var først på en småbørnsstue og derefter i to år på en autiststue sammen med fire andre børn. En gang om ugen gik hun til fysioterapi og fik talepædagogisk bistand. Indimellem kom der også en ergoterapeut og så til hende. Den børnepsykiater, der på det tidspunkt fulgte Helene, kom også forbi en gang imellem. Der har - på trods af at vi ikke så personalet dagligt – været en god kontakt med børnehaven, idet stort og småt blev noteret ned i Helenes bog, der blev sendt med frem og tilbage hver dag.

Specialskole

I august 2002 begyndte Helene i en af amtets specialskoler for autister. Den er vi også meget glad for. Det er en forholdsvis nyetableret skole, og den ligger kun ca. 10 minutters kørsel herfra. Helene bliver hentet af bussen ved 8-tiden og afleveret igen midt på eftermiddagen – der er mulighed for at Helene kan blive på skolen til 16.20, hvilket vi benytter os af to dage om ugen. Helene går i en klasse med fire andre børn, hvoraf de fleste heller ikke har noget verbalt sprog. Men i øvrigt er børnene meget forskellige. Der er tale om et helhedstilbud, hvilket betyder, at det både er skole og fritidsordning, og at undervisning og fritid ligger spredt over hele dagen.

Aflastning

I sommeren 2000 blev det klart også for os, at vi havde brug for egentlig aflastning til Helene, også af hensyn til hendes storesøster, så hun kunne få lov til at være lidt mere i centrum. Vi ansøgte derfor om aflastning i amtets aflastningsinstitution og fik i august 2001 bevilget 70 døgn årligt. Efter et hårdt halvår med indkøring af Helene i aflastningen – det var hverken sjovt for hende eller os – fungerer det nu fint. Helene er glad for at komme derud, og vi har fået lidt luft i hverdagen. Hun er typisk af sted en weekend og en eller to perioder a 2-3 dage hver måned.